วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

Clear DNS Cache in Windows 8

Share it Please
ใน Windows นั้นการ Clear DNS Cache มีจุดที่ต้องระวังอยู่หลายที่ดังนี้
 1. Browser DNS Cache
 2. Network DNS Cache
 3. Windows DNS Client Service Cache
โดยแต่ละวิธีเราสามารถ Clear DNS ได้ดังนี้
 1. Browser
  1. (Chrome) เข้าไปที่ URL chrome://net-internals/#dns จากนั้นสั่ง Clear host cache
  2. (Firefox) กดปุ่ม Ctrl + Shift + Delete จากนั้นเลือก Clear Browsing & Download History โดยกำหนด Time range เป็นเวลาที่ต้องการหรือ Everything ในกรณีที่ไม่ทราบว่าต้องใช้ Time range เท่าไร
  3. (IE) _/\_ อันนี้ผมไม่ทราบครับ
 2. Network
  1. เปิด Cmd Prompt จากนั้นสั่ง ipconfig / flushdns
 3. Windows DNS Client Servcie
  1. เข้าไปที่ Task Manager > Services ไปที่ Dnscache แล้วสั่ง Restart

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About