วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

OpenOffice.org Remove Print Areas

สำหรับท่านที่เริ่มใช้งาน OpenOffice.org เมื่อนำไฟล์จาก Microsoft Excel มาเปิดด้วย OpenOffice.org Calc ส่วนมากจะเกิดปัญหาการ ปริ้นหน้าที่ต้องการไม่ออกแต่ออกหน้าอื่นแทน สาเหตุเนื่องมาจากไฟล์ xls ที่นำมานั้นติด Print ranges อยู่

วิธีการแก้ไขง่ายๆ คือ sheet ที่ติด print ranges(หน้าที่ปริ้นออกมา หรือที่อยู่บน print preview) ไปที่เมนู Format > Print Ranges > Remove  เท่านี้ print ranges ก็จะหายไปอย่างปลิดทิ้ง

คำถามเกิดขึ้นทันใด ถ้าไฟล์ของผมมีมากกว่า 20 sheets ล่ะหรือถ้ามีเป็น 100 sheets จะทำอย่างไร

ไม่ต้องกังวลครับผมได้ทำ OpenOffice.org Extensions เพื่อ remove print ranges เรียบร้อยแล้วครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://extensions.services.openoffice.org/project/rmprnrange

วิธีการใช้งานคือ
Format > Print Ranges > Remove All

แค่นี้ print ranges ของทุกๆ sheet ก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิง

เข้าไปโหลดใช้งานกันแล้ว ถ้าคิดว่ามันดีก็ช่วย rate ให้ด้วยนะครับ ^ ^
Continue Reading...

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

OpenOffice.org datediff

บน OpenOffice.org นั้นไม่มีฟังก์ชัน datediff ให้ใช้งานกันทำให้ผู้ที่เคยใช้งานฟังก์ชัน datediff บน MS Excel เกิดปัญหาขึ้น แต่บน OpenOffice.org นั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันมาตรฐานเพื่อสร้างฟังก์ชัน datediff ได้เช่น

การหาจำนวนปี

=YEARS(A1;B1;0)

การหาจำนวนเดือน


=IF(MONTH(B1) > MONTH(A1) ;MOD(MONTHS(A1;B1;0);12);MOD(MONTHS(A1;B1;0);12))

การหาจำนวนวัน

=IF(DAY(B1) > DAY(A1) ;DAYS(DAY(B1);DAY(A1));DAYS(DAY(B1);DAY(A1)) + DAYSINMONTH(A1))

โดยผมใส่วันในการเริ่มไว้ที่ cell A1 และวันสิ้นสุดไว้ที่ cell B1 ครับ
แต่ผมได้ทำ template สำหรับฟังก์ชันนี้ไว้แล้วครับ โดยสามารถใช้ฟังก์ชันจาก Formula ได้เลยโดย


=DATEDIF(วันเริ่มต้น; วันสิ้นสุด; ผลลัพธ์ที่ต้องการ[0-2]) 

โดยผลลัพธ์แบ่งออกเป็น
 1.  0 = ปี
 2.  1 = เดือน
 3.  2 = วัน
ตัวอย่างเช่น

A1 = 25/08/1995
B1 = 21/10/2009

C1 = DATEDIF(A1; B1; 0)

ผลลัพธ์คือ C1 = 14

template สามารถดาวน์โหลดได้ที่ download

หากมี bug ประการใดโปรดแจ้งผมด้วย จะได้ทำการแก้ไขครับ
Continue Reading...

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Installing Intalio Tempo

ติดตั้ง Tempo บน Windows 7

ติดตั้งโปรแกรม
 1. jdk
 2. ruby เวอร์ชั่น 1.8.x
 3. ruby gems
 4. buildr gem เวอร์ชั่น 1.3.3 ขึ้นไป
 5. git
 6. mysql
ขั้นตอนการติดตั้ง
 1. ดาวน์โหลด source code โดยใช้ git

  git clone git://github.com/intalio/tempo.git

 2. รัน สคริป

  TEMPO_CHECKOUT/rsc/scripts/tempo_builder.rb

 3. สร้าง database bpms

  mysqladmin create bpms -u root
  mysql -D bpms -u root < bpms.sql
  
  โดย bpms.sql จะอยู่ที่ source ที่ check out ออกมา จากที่ลองใช้คำสั่งปรากฏว่า bpms.sql ที่บรรทัดที่ 5 ซ้ำกับบรรทัดที่ 2 ทำให้รันคำสั่งไม่ได้ ผมจึงลบ คำสั่งบรรทัดที่ 5 ออก
 4. เปิด cmd prompt แล้วเข้าไปที่ folder tempo-tomcat-xxx ใน folder bin รัน startup.bat
จากนั้นสามารถทดลองเล่นกันได้ที่ http://localhost:8080/ui-fw/
Continue Reading...

Blogroll

About