วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การใช้งาน svn command (ubuntu)

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งาน svn เลยต้องศึกษาวิธีใช้งาน ซึ่งตอนแรก งง มากไม่ค่อยเข้าใจ concept มันเท่าไร อ่านของคนอื่นที่เขียนไว้ก็ไม่เข้าใจ ทั้งๆ ที่เป็นภาษาไทย เพราะยังไม่เข้าใจ concept ของมันนั่นเอง

คราวนี้เมื่อทำเป็นแล้วจึงอยากเขียนอธิบายไว้ครับ

ขั้นแรกก็ต้องติดตั้ง svn ก่อนโดยใช้คำสั่ง

sudo apt-get install svn

จากนั้นเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้หา folder เหมาะๆ ที่จะใช้ในการ checkout และ commit ไฟล์ ของ svn เช่น /home/user/subversion/

เมื่อเลือก folder ได้แล้วให้ใช้คำสั่ง

svnadmin create /home/user/subversion/

จากคำสั่งด้านบน folder subversion ของเราก็จะกลายเป็น repository เพื่อใช้ในการ checkout ไฟล์จาก svn และเป็น working copy ที่จะ commit ไฟล์กลับเข้าไปครับ

จากนั้นขั้นตอนต่อไปคือต้อง checkout ไฟล์ออกมาจาก svn server ก่อน (อันนี้งงตั้งนาน ใจจริงผมอยาก import เข้าไปใน svn แต่ไม่อยาก checkout แต่ขั้นตอนคือ ยังไงต้อง checkout ออกมาก่อน) ด้วยคำสั่ง

svn co url

โดยที่ url คือ svn server path เช่น svn://domain/project/trunk

จากนั้นเมื่อ checkout ออกมาแล้วอยากจะ commit ไฟล์กลับขึ้นไป ให้ใช้คำสั่ง svn add /path/to/file ซึ่งทางที่ดี นำไฟล์นั้นมาวางใน folder ของเราเลยก็ได้ครับ จากนั้นใช้คำสั่ง

svn commit -m "comment"

ซึ่ง comment นั้นสำคัญมากครับ ถ้าไม่ระบุ บุคคลอื่นจะไม่รู้ว่าที่เรา commit ขึ้นไปนั้น แก้ไขอะไรบ้าง

ก่อนที่เราจะ commit ไฟล์ขึ้นไป อาจใช้คำสั่ง

svn status

ดูก่อนก็ได้ว่า เราจะ Deleting, Adding ไฟล์อะไรขึ้น server บ้าง
Continue Reading...

Blogroll

About