วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

How to make SSH Tunnel with PuTTY

Share it Please
การทำ SSH Tunnel นั้นเปรียบเสมือนการวางท่อ จากเครื่องเราไปยัง ปลายทาง ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่า ต้นทางและปลายทางนั้นจะให้โผล่ไปยัง port อะไร

ยกตัวอย่างเช่น ผมทำ Forward Port 22 และ 80 จากบ้านของผม (สมมติว่าใช้ Dyndns) ไปยัง Web Server อยู่มาวันหนึ่ง ผมอยากเข้าไปยัง Router ของบ้านผมที่ใช้ port 80 เหมือนกัน ซึ่งหากเข้าไปยัง domain ดังกล่าว มันจะ forward ไปยังเครื่อง Web ของผมทันที

โจทย์คือ ผมจะเข้าไปยัง Port 80 ของ Router ได้อย่างไร
คำตอบคือ ใช้ Tunnel วางท่อจาก Port 80 ของ Router มายัง Port ?? ของเครื่องเรา

โดยเครื่องมือที่ผมจะใช้ทำ SSH Tunnel คือ PuTTY ครับโดยหากเปิด PuTTY มา ใส่ข้อมูลในส่วนของ Session ให้ครบตามปกติ จากนั้นไปที่ Connection > SSH > Tunnels
จากนั้นใส่ข้อมูลใน Source port และ Destination ดังนี้
  • Source port : ใส่ Port ที่เราจะเรียกใช้งานในเครื่องเรา (อย่าใช้ Port ที่ใช้งานอยู่แล้ว) เช่น 1234
  • Destination : ใส่จุดหมายปลายทางที่เราจะเข้าไปเช่น IP Router 192.168.1.1:80
เมื่อใส่ข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม Add แล้ว Open Connection ตามปกติ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ เมื่อเราเรียกใช้งาน http://localhost:1234 มันจะวิ่งไปยัง 192.168.1.1 port 80 ทันทีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About