วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Installing Intalio Tempo

Share it Please
ติดตั้ง Tempo บน Windows 7

ติดตั้งโปรแกรม
 1. jdk
 2. ruby เวอร์ชั่น 1.8.x
 3. ruby gems
 4. buildr gem เวอร์ชั่น 1.3.3 ขึ้นไป
 5. git
 6. mysql
ขั้นตอนการติดตั้ง
 1. ดาวน์โหลด source code โดยใช้ git

  git clone git://github.com/intalio/tempo.git

 2. รัน สคริป

  TEMPO_CHECKOUT/rsc/scripts/tempo_builder.rb

 3. สร้าง database bpms

  mysqladmin create bpms -u root
  mysql -D bpms -u root < bpms.sql
  
  โดย bpms.sql จะอยู่ที่ source ที่ check out ออกมา จากที่ลองใช้คำสั่งปรากฏว่า bpms.sql ที่บรรทัดที่ 5 ซ้ำกับบรรทัดที่ 2 ทำให้รันคำสั่งไม่ได้ ผมจึงลบ คำสั่งบรรทัดที่ 5 ออก
 4. เปิด cmd prompt แล้วเข้าไปที่ folder tempo-tomcat-xxx ใน folder bin รัน startup.bat
จากนั้นสามารถทดลองเล่นกันได้ที่ http://localhost:8080/ui-fw/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About