วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Switch ubuntu 10.04 ไปใช้ sun java

Share it Please
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อจะ build openoffice.org บน ubuntu แต่ว่า dependency ของ openoffice.org ดันเรียกใช้งาน jawt ซึ่ง java ของ gnome ไม่มี ดังนั้นเราต้อง switch java ให้ใช้ของ sun ซะหน่อย

ขั้นแรกให้เปิด terminal แล้วพิมพ์ว่า

sudo update-java-alternatives -s java-6-sun

เมื่อพิมพ์เสร็จแรียบร้อยแล้วให้ทดสอบโดยพิมพ์ java -version เพื่อดูว่า java เราใช้งานที่ใดอยู่
ถ้าตรงก็เสร็จเรียบร้อย

หรือหากต้องการเปลี่ยนกลับให้พิมพ์

sudo update-alternatives --config java

แล้วเลือก java ที่ต้องการได้เลยครับ

อันนี้สำหรับ สำหรับ java 6 นะครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. In explicit, improvements in machinery for low-pressure injection molding have been made already. Low-pressure (0.2–0.6MPa) injection molding, which is restricted to low viscosity (∼100 Pa s) ceramic suspensions, has been efficiently used to injection mold non-oxide ceramics. The binder system incorporates low molecular weight binders similar to wax or cyclohexane. In the latter occasion, the mold temperature was −78 °C and the molding Direct CNC required freeze drying.

    ตอบลบ

Blogroll

About