วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

First child CSS Selector

Share it Please
วันนี้จะมาเขียนเรื่องการใช้งาน CSS Selector ในส่วนของ First child element ซึ่งหมายถึงการระบุว่าจะทำงานกับ element แรกเท่านั้นดังตัวอย่าง

<html>
 <head>
  <title>CSS Selector</title>
 </head>
 <body>
  <div>
   <p>div1 line1</p>
   <p>div1 line2</p>
   <p>div1 line3</p>
  </div>
  <div>
   <p>div2 line1</p>
   <p>div2 line2</p>
   <p>div2 line3</p>
  </div>
 </body>
</html>

หากโจทย์ต้องการให้กำหนดสีให้กับ <p> แรกของแต่ละ div จะทำได้โดยใช้ :first-child ต่อหลัง tag ดังตัวอย่าง

<style type="text/css">
 div > p:first-child { color: red;}
</style>

เท่านั้น div1 line1 และ div2 line1 ก็จะมีตัวอักษรสีแดงแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About