วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

How to list all user in Alfresco

Share it Please
บน Alfresco หากเราต้องการที่จะ list user ทั้งหมดออกมาดูจะสามารถหลายวิธี แต่ผมจะแนะนำวิธีง่ายๆ 2 วิธีคือ
  1. แก้ไข share-config-custom.xml ให้ default search length มีค่าเป็น 0 จากนั้นพิมพ์ * ที่ช่อง User Search ได้ทันที
  2. เขียน Script ลง JavaScript Console (http://share-extras.github.io/addons/js-console/) โดยใช้ Person Service ไปดึงค่าออกมา แล้ว log result เพื่อไปทำเป็น Report ต่อไป
โดยตัว Script  สามารถเขียนได้ดังนี้

var ctx = Packages.org.springframework. web.context.ContextLoader.getCurrentWebApplicationContext();
var personService = ctx.getBean("personService");
var all = personService.getAllPeople().toArray();
for (var i = 0 ; i < all.length ; i++) {
  var node = utils.getNodeFromString(all[i]);
  logger.log(node.properties.email + "," + node.properties.firstName + "," + node.properties.lastName + "," + node.properties.userName);
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About