วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

OpenOffice.org datediff

Share it Please
บน OpenOffice.org นั้นไม่มีฟังก์ชัน datediff ให้ใช้งานกันทำให้ผู้ที่เคยใช้งานฟังก์ชัน datediff บน MS Excel เกิดปัญหาขึ้น แต่บน OpenOffice.org นั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันมาตรฐานเพื่อสร้างฟังก์ชัน datediff ได้เช่น

การหาจำนวนปี

=YEARS(A1;B1;0)

การหาจำนวนเดือน


=IF(MONTH(B1) > MONTH(A1) ;MOD(MONTHS(A1;B1;0);12);MOD(MONTHS(A1;B1;0);12))

การหาจำนวนวัน

=IF(DAY(B1) > DAY(A1) ;DAYS(DAY(B1);DAY(A1));DAYS(DAY(B1);DAY(A1)) + DAYSINMONTH(A1))

โดยผมใส่วันในการเริ่มไว้ที่ cell A1 และวันสิ้นสุดไว้ที่ cell B1 ครับ
แต่ผมได้ทำ template สำหรับฟังก์ชันนี้ไว้แล้วครับ โดยสามารถใช้ฟังก์ชันจาก Formula ได้เลยโดย


=DATEDIF(วันเริ่มต้น; วันสิ้นสุด; ผลลัพธ์ที่ต้องการ[0-2]) 

โดยผลลัพธ์แบ่งออกเป็น
  1.  0 = ปี
  2.  1 = เดือน
  3.  2 = วัน
ตัวอย่างเช่น

A1 = 25/08/1995
B1 = 21/10/2009

C1 = DATEDIF(A1; B1; 0)

ผลลัพธ์คือ C1 = 14

template สามารถดาวน์โหลดได้ที่ download

หากมี bug ประการใดโปรดแจ้งผมด้วย จะได้ทำการแก้ไขครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About