วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เพิ่ม Open with Notepad2 ในการคลิกขวาไฟล์ทุกไฟล์

Share it Please
การเปิดไฟล์ด้วย Text Editor นั้นสามารถทำได้โดยการเลือก Open With แล้วไปที่ Text Editor ที่ต้องการแต่วิธีการนี้ทำให้เสียเวลามาก ขั้นตอนที่จะทำต่อไปนี้จะเป็นการเพิ่มการเปิด Text Editor ลงไปในการคลิกขวา

  1.  ดาวน์โหลด Notepad2
  2. copy Notepad2.exe ไปไว้ที่ C:\Windows\System32

หลังจากนั้น
  1. เปิด regedit.exe 
  2. ไปที่ HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell
  3. สร้าง key ใหม่ที่ชื่อว่า Open with Notepad2
  4. ภายใน Open with Notepad2 สร้าง key ชื่อ command
  5. ใน key command แก้ String value ให้เป็น Notepad2.exe %1
เมื่อได้ตามนี้แล้วบนไฟล์ทุกไฟล์ก็จะมี Open with Notepad2 แล้วครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About