วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธีการตั้งค่า locale ใน ubuntu

Share it Please
เนื่องจากจำเป็นต้องแตกไฟล์ 7zip บน ubuntu แต่เมื่อแตกแล้วภาษาไทยดันเป็น ??? ประเด็นแรกที่ต้องสนใจคือ locale นั่นเอง

วิธีการตั้งค่าให้ไปแก้ไขไฟล์

/etc/default/locale 

โดยใส่ค่าเป็น

LANG=en_US.UTF-8

จากนั้น reboot

หากเป็น case ปกติก็จะสามารถใช้งานได้ทันที แตกไฟล์ 7zip ก็จะได้ภาษาไทย แต่ปัญหาของผมคือมันยังเป็น ??? อยู่แล้วเมื่อพิมพ์ locale ดันขึ้น error ดังนี้

locale: Cannot Set LC_ALL to default locale: No such file or directory. 

โดยเมื่อลอง search ดูแล้วเขาบอกว่าอาการนี้เกิดจากการที่ไม่มี locale ดังกล่าวอยู่ในเครื่อง วิธีการตรวจสอบคือให้พิมพ์

locale -a 

คำสั่งนี้จะแสดง locale ทั้งหมดของเครื่องออกมา โดยหากไม่มี en_US.UTF-8 แสดงว่าไม่มี locale ดังกล่าวอยู่ในเครื่องแต่มีการเรียกใช้งาน ทำให้เกิด error ดังกล่าว ดังนั้นจำเป็นต้อง add locale ก่อนด้วยคำสั่ง

localedef -v -c -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8 

เมื่อ add locale แล้วให้ตรวจสอบว่ายังมี error อีกหรือไม่ด้วยคำสั่ง locale อีกครั้ง หากไม่มี error ก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้ว

ผมลองแตกไฟล์ 7zip อีกครั้งปรากฏว่าสามารถแสดงผลภาษาไทยได้อย่างไม่มีปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About