วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วิธีการ restore database ที่มี character encoding utf-8

Share it Please
เนื่องจากเวลา restore database ด้วย MySQL command โดยที่ไฟล์ sql ของเรานั้นมีภาษาไทยอยู่ และไฟล์ดังกล่าวมี encoding เป็น utf-8 การใช้ command ปกติจะทำให้เวลา restore เข้าไปภาษาไทยจะเละ

ดังนั้นเวลาเรา restore เราควรจะต้องกำหนด default character set ให้กับ command ด้วย
mysql -u [username] -p --default_character_set utf8 [database_name] < [file.sql]
mysql -u root -p --default_character_set utf8 leknarm < leknarm.sql

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About