วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แก้ไข default language ของ alfresco

Share it Please
หากใครทำ full text search ภาษาไทยบน alfresco เรียบร้อยแล้ว คงสังเกตุกันว่าการ login ต้องเลือกภาษาเป็นภาษาไทย แต่ว่า login language ดันมีให้เลือก 2 ภาษาหรือหลายภาษา แต่ยังไง default ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่ดี


คราวนี้หากเราต้องการ set ค่า default language ของหน้า login นี้จะต้องไป set ค่าที่
tomcat/shared/classes/alfresco/extension/web-client-config-custom.xml
โดยในส่วน config ของ language ให้แก้ค่าจาก
<config evaluator="string-compare" condition="Languages">
เป็น
<config evaluator="string-compare" condition="Languages" replace="true">
ซึ่งการใส่ replace="true" นั้นหมายความว่า ให้นำ config ดังกล่าว replace config default แทนครับ

ที่มา alfresco forum

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About