วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

reset, change password สำหรับ mysql

Share it Please
กรณีที่ลืม password mysql วิธีที่ง่ายที่สุดคือการ reset password โดยสำหรับ ubuntu นั้นสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

sudo /etc/init.d/mysql stop
sudo mysqld --skip-grant-tables &
mysql -u root mysql
UPDATE user SET Password=PASSWORD('YOURNEWPASSWORD') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

โดยใส่ password ที่ต้องการใที่ 'YOURNEWPASSWORD' จากนั้นสั่ง start mysql ใหม่แล้ว login ด้วย password ใหม่ได้ทันที

ที่มา - ubuntu.flowconsult.at

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About