วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

set ค่า mysql ให้ใช้งาน utf8

Share it Please
โดยปกติแล้ว default character ของ mysql นั้นจะไม่ใช่ utf8 ทำให้ค่าที่ input ที่เป็นภาษาไทยมีค่าเป็น ??? ดังนั้นเราต้องมาตั้งค่า config ของ mysql ให้เป็น utf8 โดยการ

ใช้ text editor ที่ถนัดเปิด /etc/mysql/my.cnf จากนั้นไปที่ส่วนของ [client] แล้วหาบรรทัดว่างๆ เพิ่มคำว่า

default-character-set=utf8จากนั้นทำเหมือนกันที่ส่วนของ [mysqld]
เมื่อแก้ไขไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการ restart mysql แล้วทดลอง input ค่าเป็นภาษาไทยดู จะเห็นว่าไม่เป็น ??? แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About