วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ติดตั้ง bazaar v2.x ใน ubuntu

Share it Please
เนื่องจาก bzr ใน ubuntu ถ้าติดตั้งด้วยวิธี apt-get install แล้ว default นั้นเป็น v1.3 ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะต้องใช้ v1.6+ ขึ้นไป ดังนั้นจึงต้องทำให้มันเป็น v1.6+ ซะก่อน

ดังนั้นก็เลย search หากับพี่กูซะหน่อยไปเจอ http://wiki.bazaar.canonical.com/DistroDownloads#Ubuntu ซึ่งได้บอกวิธีไว้ว่าใช้ add source list เพิ่มโดยใช้ repository ดังนี้

ขั้นตอนคือไปแก้ที่ file /etc/apt/source.list และเพิ่ม list ด้านล่างลงไป

deb http://ppa.launchpad.net/bzr/ppa/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main 
deb-src http://ppa.launchpad.net/bzr/ppa/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main

โดยสำหรับผม ใช้ 8.04 server ดังนั้นจึงใช้

deb http://ppa.launchpad.net/bzr/ppa/ubuntu hardy main 
deb-src http://ppa.launchpad.net/bzr/ppa/ubuntu hardy main 

จากนั้นให้พิมพ apt-get update แล้วค่อยติดตั้ง bzr ตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About