วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วิธีการ set redirect แบบ permanent บน virtualhost

Share it Please
โจทย์มีอยู่ว่าผมจะ redirect example.com ไปที่ www.example.com โดยต้อง redirect แบบ permanent ในขั้นแรกผมจะต้องมี virtualhost ที่เป็น www ก่อนคือ

 1. www.example.com โดยในไฟล์ใส่ค่าเป็น
  <virtualhost *>
  ServerAdmin     webmaster@example.com 
  DocumentRoot    /var/www/example.com/ 
  ServerName      www.example.com 
  </virtualhost>
  
 2. จากนั้นสร้าง virtualhost อีกไฟล์เป็น example.com
  <virtualhost *>
  ServerName   example.com
  redirect    permanent / http://www.example.com/
  </virtualhost>

เมื่อสร้างไฟล์เสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง a2ensite เพื่อ enable site แต่ละ site และให้ reload apache ด้วย

ผมใช้ path บน web ตามชื่อ domain และไฟล์ virtualhost เป็นชื่อ domain เหมือนกันเพื่อกันความสับสนครับ หากใครอยากใช้ชื่ออื่นก็สามารถทำได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About