วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เปลี่ยนตัวเลขอาราบิก ให้เป็นเลขไทยบน OpenOffice.org Writer ด้วยมาโคร

Share it Please
เนื่องจาก @gumara ได้ฝากถามมาว่าบน OpenOffice.org สามารถกด keypad แล้วพิมพ์เป็นเลขไทยได้ไหม เพราะพวกหนังสือราชการนั้นจำเป็นต้องเป็นเลขไทย ให้คอยมากด shift + เลข ก็เสียเวลา

ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถทำได้บน OpenOffice.org เนื่องมาจาก key ที่ให้เราสามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆ บน OpenOffice.org มีอยู่จำกัดและไม่สามารถเพิ่มเองได้เหมือนกับ Microsoft Office ดังนั้นผมจึงคิดว่าควรทำเป็น extension หรือ ง่ายกว่านั้นก็คือ macro 

ดังนั้นผมจึงเขียนมาโครที่ทำการ convert ตัวเลขอาราบิกทั้งหมดภายในเอกสารให้กลายเป็นตัวเลขไทยซะดังนี้

sub main
 dim descriptor
 dim foundall
 dim found
 
 descriptor = ThisComponent.createSearchDescriptor()
 thainum = array("๐", "๑", "๒", "๓", "๔", "๕", "๖", "๗", "๘", "๙")
 for num = 0 to 9
  with descriptor
   .SearchString = num
   .SearchCaseSensitive = False
  end with
 
  foundall = ThisComponent.findall(descriptor)
  for i = 0 to foundall.getcount() -1
   found = foundall.getbyindex(i)
   found.setstring(thainum(num))
  next
 next
end sub

แค่นี้ เมื่อกดรันมาโครดังกล่าว ตัวเลขภายในเอกสารของเราก็จะกลายเป็นเลขไทยแล้ว

-----------------------------------------------------------

เพิ่มเติมอีกนิด สำหรับการแก้ไขเลขไทยเฉพาะส่วนที่คลุมครับ

sub mainselected
 dim leftpos
 dim rightpos
 dim found
 dim descriptor

 descriptor = ThisComponent.createSearchDescriptor()
 thainum = array("๐", "๑", "๒", "๓", "๔", "๕", "๖", "๗", "๘", "๙")
 for num = 0 to 9
  with descriptor
   .SearchString = num
   .SearchCaseSensitive = False
  end with
  leftpos = thiscomponent.getcurrentcontroller().getviewcursor().getstart()
  rightpos = thiscomponent.getcurrentcontroller().getviewcursor().getend()

  found = thiscomponent.findnext(leftpos.getstart(), descriptor)
  do while not isnull(found)
   if -1 = thiscomponent.gettext().compareRegionEnds(found, rightpos) then exit do
   found.setstring(thainum(num))
   found = thiscomponent.findnext(found.end, descriptor)
  loop
 next
end sub

-----------------------------------------------------------
update

ทำเป็น extension เพื่อให้ติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันทีครับ


download

เมื่อติดตั้งแล้วจะอยู่ที่เมนู format > convert to native number ครับโดยต้องคลุมก่อนแล้วเลือกใช้งานครับ

Blogroll

About