วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ช่วยกันทดสอบ patch แก้ bug วันที่พุทธศักราช export ไปยัง excel แล้วเสียหาย

Share it Please
และแล้ว bug http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=93503 ก็แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อย แต่ไม่รู้เมื่อไร Oracle จะ approved ก็ไม่รู้ แต่ก่อนที่ทาง Oracle จะ approved ผมจึงอยากให้ลองช่วยกันทดสอบ patch ที่แก้ไข bug ดังกล่าวแล้ว

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


โดยวิธีการ patch คือ
  1. ปิดโปรแกรม OpenOffice.org ทั้งหมด รวมทั้ง quickstart ด้วย
  2. rename ไฟล์ svtmi.dll บนเครื่อง computer ของเราที่ c:\program files\openoffice.org3\program\svtmi.dll ให้เป็น svtmi.dll.bak (เพื่อ backup ข้อมูล)
  3. download และแตกไฟล์ (จะได้ไฟล์ svtmi.dll)
  4. copy ไฟล์ที่แตกออกมาไปที่ c:\program files\openoffice.org3\program\
ซึ่งส่ิงที่แก้ไขไปคือ
  1. เมื่อ export วันที่ที่มี format เป็น [~buddhist], Microsoft Excel จะเปิดขึ้นมาได้ถูกต้อง
  2. เมื่อเปิดวันที่ที่มี LCID จาก Microsoft Office ที่บ่งบอกว่าเป็นปีพุทธศักราช OpenOffice.org Calc จะเปิดได้ถูกต้อง
  3. เมื่อ export วันที่ที่มีเลขไทย Microsoft Excel จะเปิดขึ้นมาได้ถูกต้อง
  4. เมื่อเปิดวันที่หรือตัวเลขที่มีเลขไทย OpenOffice.org จะเปิดได้อย่างถูกต้อง
ดูข่าวได้จาก http://openoffice.in.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogroll

About